Contractenrecht

Contractenrecht houdt zich bezig met de regels en wetten die gelden voor contracten en overeenkomsten.

De mondelinge of schriftelijke toezegging iets te doen of na te laten, dat is de kern van een overeenkomst of contract. Zowel in het zakelijk leven als voor de particulier speelt het contractenrecht dan ook een niet te onderschatten rol.

Contractenrecht & Algemene Voorwaarden

Niet alleen bij het feitelijk vastleggen van afspraken is het contractenrecht erg belangrijk, ook wanneer u algemene voorwaarden dient op te stellen, kunt u niet om het contractenrecht heen. Deze voorwaarden zijn immers een aanvulling op de afspraken die worden gemaakt.

Juridische deskundigheid contractenrecht

Keje Molenaar biedt u juridische deskundigheid op het gebied van het contractenrecht. Hij kan u adviseren over hoe u uw afspraken het beste contractueel vastlegt, de voorwaarden die u heeft opgesteld toetsen aan het verbintenissenrecht of contracten voor u opstellen. Met zijn advies voorkomt u problemen die kunnen ontstaan door hiaten in uw contracten.

Juridisch advies contractenrecht

Om problemen te voorkomen is juridisch advies op het gebied van contractenrecht van wezenlijk belang. Keje Molenaar biedt u daarom niet alleen advies en hulp bij het vastleggen van uw afspraken, ook kunt u een beroep op hem doen wanneer u en uw contractpartner verschillen van mening over de uitleg van een bestaande afspraak. Ook wanneer er al een geschil is ontstaan, kunt u een beroep doen op zijn uitgebreide kennis van het contractenrecht en hem bijvoorbeeld in de kwestie laten bemiddelen.

Geschil over uitleg en gevolgen van een contract

In geval van geschil over uitleg en gevolgen van een contract is de bewoording bij mondelinge en de tekst bij schriftelijke overeenkomsten cruciaal. Daarnaast is de aard van de transactie, de omvang en gedetailleerdheid van het contract en de wijze waarop dit tot stand is gekomen bepalend voor hoe het contractenrecht de afspraken interpreteert. Over het algemeen geldt dat de partij wiens uitleg door de tekst wordt ondersteund een voorsprong heeft. Om te zorgen dat ook uw afspraken tekstueel volledig en zeker zijn vastgelegd, staat Keje Molenaar voor u klaar met zijn kennis en ervaring met het contractenrecht.