Arbeidsrecht

Als huisadvocaat van diverse ondernemingen adviseert Keje Molenaar dagelijks over alle facetten van het arbeidsrecht, waaronder het cao-recht, het medezeggenschapsrecht, het sluiten en beëindigen (ontslag) van arbeidsovereenkomsten en verschillende reglementen.

Hij staat hoofdzakelijk ondernemingen bij, maar ook werknemers maken steeds vaker gebruik van zijn expertise. De kosten wegen immers vaak op tegen een hogere vergoeding dan u vooraf dacht, of tegen het onverwacht toch kunnen behouden van uw baan.

Wet Werk en Zekerheid & Arbeidsrecht

Met de Wet Werk en Zekerheid zijn per 1 januari en 1 juli 2015 een aantal fundamentele veranderingen doorgevoerd in het arbeidsrecht. Vraag hem gerust om meer informatie en uitleg, of vraag om de Memo’s (met een praktische toelichting op de nieuwe wet) die hij heeft rondgestuurd aan zijn clientèle.